Seminaries

Wij organiseren regelmatig tijdens de schoolvakanties seminaries. Een coach begeleidt een groepje van maximaal 6 studenten gedurende enkele voormiddagen. Bepaalde onderdelen van de leerstof worden opnieuw uitgelegd en ingeoefend. Elk seminarie wordt beëindigd met een evaluatie naar de ouders toe.

 

Seminaries op maat

Op speciale aanvraag van 2 of meer studenten, organiseren wij graag seminaries op maat!

bijv.

  • Frans: werkwoorden en tijden,… 
  • Engels: the tenses, basisgrammatica,… 
  • Wiskunde: functies en integralen, goniometrie,… 
  • Statistiek: basisberekeningen, kansrekenen,… 
  • Boekhouden: boekingen, balanslezen,…

 

Vraag een seminarie op maat aan