Studiebegeleiding - Leren leren

Lezen, rekenen, Wero studeren… Dit is voor heel wat kinderen - én ouders - een hele uitdaging!

Een team van leerkrachten van het lager onderwijs staat klaar om uw kind te begeleiden in het leren lezen, het maken van rekensommetjes en het studeren van Wero.

Door het aanleren van een aangepaste studiemethode wordt uw kind klaargestoomd om te starten in het middelbaar onderwijs. Uw kind leert plannenmindmaps maken en zichzelf evalueren.


Hulp nodig bij het leren leren? Contacteer ons