Studiebegeleiding

Bellingua begeleidt studenten voor alle schoolvakken, zowel talen, wetenschappen, economie als algemene vakken. Een studiemethode wordt onder de loep genomen. Tijdens een traject, wordt de student getraind in het hanteren van een eigen, doeltreffende studiemethode. Dit moet hem of haar toelaten op eigen benen verder te gaan.

Een student kan ook perfect langskomen om bepaalde onderdelen van een vak opnieuw te laten uitleggen. Een persoonlijke uitleg, soms vanuit een andere hoek, kan wonderen doen.

 

Studiemethode op basis van 5 pijlers 

De vijf pijlers - planning, inzicht, leermethode, zelfevaluatie en motivatie – staan hierbij steeds voorop.

Door het houden van een spiegel en het trainen van gewoonten, wordt de student klaargestoomdom met reële kansen op succes verder te gaan.

STUDIECOACHES

Een team van coaches, elk onderlegd in hun eigen domein, neemt uw student met geduld en doorzetting op sleeptouw. Alle studiecoaches zijn gediplomeerde onderwijzers, bachelors, masters of ingenieurs,… mét ervaring in het lesgeven.

 

TRAIN THE TRAINER

Bellingua organiseert zelf op regelmatige tijdstippen trainingsmomenten voor haar coaches. Ervaringen worden uitgewisseld, methodes worden uitgediept en de aanpak van bepaalde studenten wordt besproken. Op die manier wordt de kwaliteit steeds verbeterd.

 

RESULTATEN VOOROP!

Tijdens een intakegesprek waarbij zoveel mogelijk info over de student naar voor wordt gebracht, stellen wij een traject voor. Elke scholier of student wordt individueel begeleid. Een duidelijke communicatie tussen de student, de ouders en Bellingua zorgt voor een sfeer van wederzijds vertrouwen.

De vorderingen en resultaten worden op het einde van elke periode besproken en de aanpak wordt indien nodig bijgesteld. De resultaten staan voorop! Want het zijn de resultaten die ervoor gezorgd hebben dat Bellingua reeds vele jaren van heel wat ouders het vertrouwen gekregen heeft!