Taaltrainingen op maat EN Spreek en schrijf de taal EN

  • Uw nieuwe medewerker is technisch heel competent, maar heeft het moeilijk om met anderstalige collega's te communiceren.
  • Uw bedrijf wordt steeds internationaler, maar uw frontdesk spreekt onvoldoende vreemde talen.
  • Uw commerciëlen beheersen de taal van het gebied waarin zij opereren onvoldoende.
  • Uw Franse medewerker is heel gedreven en competent en zou - mits voldoende kennis van het Nederlands - kunnen doorgroeien
  • U wenst uw anderstalige medewerkers beter te laten integreren. De taal is primordiaal.
  • test EN

Op maat

Een korte screening van de kandidaten brengt zowel hun startniveaus als de doelstellingen van de training in kaart. Het traject wordt uitgestippeld en het budget wordt berekend.

De training wordt voorbereid en opgestart. Elke kandidaat wordt gecoacht met als doel het maximum uit de training te halen. De inhoud van de training is volledig in functie van de doelstellingen ervan. Op een doelgerichte en aangename manier evolueren de deelnemers naar sterkere teamleden, klaar om ook in een andere taal hun opdracht tot een succesvol einde te brengen!

 Contacteer voor meer info

Methode van Bellingua

De methode en de inhouden worden steeds in team besproken. Bellingua beschikt over een uitgebreid archief aan lesmateriaal voor alle sectoren. Daarnaast maken de lesgevers steeds nieuwe, aangepaste inhouden om zo goed mogelijk aan de behoeften van de klant te voldoen.


Feedback of evaluatiegesprekken:

Tijdens het traject worden de nodige feedbackmomenten aan de opdrachtgever voorzien. In onderling overleg voert de taaltrainer tussentijdse evaluaties uit, waardoor de vorderingen van elk cursist in kaart worden gebracht. Dit laat de taaltrainer toe het traject bij te stellen om op een efficiënte wijze naar de doelstellingen toe te werken.


Kwaliteitsopvolging

Bellingua werkt volgens een evenwichtig opgesteld kwaliteitshandboek volgens het ISO9001:2015 certificaat. Daarnaast is Bellingua gecertificeerd voor de KMO-PORTEFEUILLE of KMOP. Klanten uit de voedingsector kunnen rekenen op de kwaliteit van Bellingua via het Q*For Food label, waarvan Bellingua eveneens houder is. Wij helpen u graag bij de aanvraag van de subsidies!

Subsidies